• รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่
  • ติดตั้ง ดูแล แก้ไข และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้เบื้องต้นตามลักษณะงาน

14-May-18

THB16k - 35k /month (includes high commission)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.