• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านโรงงานมา อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

24-Sep-18

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 35- 45 ปี
  • ประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล 5-8 ปี
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

21-Sep-18

 

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านการนำเข้า-ส่งออก อย่างน้อย 5-8 ปี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่่อสาร
  • เพศหญิง อายุระหว่าง 35-45 ปี

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?