• เพศหญิง อายุ 35- 45 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล 5-8 ปี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

9 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการนำเข้า-ส่งออก อย่างน้อย 5-8 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่่อสาร
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 35-45 ปี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Factory Manager , Factory , Plant Manager
 • Factory , Plant
 • ผู้จัดการโรงงาน , โรงงาน

14-Jul-18

 

Applied
 • Graphic Designer , Designer , Graphic
 • นักออกแบบกราฟิก , นักออก ,กราฟิก
 • Marketing

11-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?