• Factory Manager , Factory , Plant Manager
  • Factory , Plant
  • ผู้จัดการโรงงาน , โรงงาน

18-May-18

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 35- 45 ปี
  • ประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล 5-8 ปี
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

14-May-18

 

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านการนำเข้า-ส่งออก อย่างน้อย 5-8 ปี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่่อสาร
  • เพศหญิง อายุระหว่าง 35-45 ปี

14-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.