• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป จบสาขาบัญชีบัณฑิต
  • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 - 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที่

17-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.