• ประสบการณ์ทำงานทางด้านการบริหารโครงการ 1-5 ปี
  • จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • สวัสดิการ:กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันภัยกลุ่ม

25-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • ประสบการณ์ทำงาน IT 1-5 ปี
  • จบปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์
  • สวัสดิการ:กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันภัยกลุ่ม

25-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?