• ไม่ยุ่งกับของมึนเมาทุกชนิดระหว่างการทำงาน
  • ไม่รับโทรศัพท์ขณะขับรถเพื่อความปลอดภัย
  • ตรวจดูสภาพโดยรวมของรถว่าใช้งานได้ดี

21-Aug-17

 

Applied
  • มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
  • อดทนซื่อสัตย์ขยันมีความรับผิดชอบต่องาน
  • ละเอียดรอบคอบต่องานเเละสร้างเเรงดกดดันไห้ตนเอง

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • ต้องมีจิตใจรักงานขาย
  • ต้องมีความมานะอดทนต่อลูกค้า
  • สามารถทำงานเป็นทีมเเละรับฟังความเห็นของผู้อื่น

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.