• มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ 1 - 3 ปี
 • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา JAVA,JSP, SQL ,HTML5
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

13-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any field
 • At least 3-year working experience
 • Experience in marketing of industrial estate

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Law
 • At least 1-year working experience
 • Prepare, coordinate all relevant legal

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารข้อมูล
 • มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและวิเคราะห์

08-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering or higher
 • Excellent command in English
 • Based in Bangkok Office

08-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor’s degree in Engineering or higher
 • Excellent command in English
 • Based in Bangkok Office

07-Nov-19

Salary negotiable

Applied