• วุฒิ ปริญญาตรี ,โท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชี 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถไปปฎิบัติงานที่ต่างประเทศได้

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในสายงาน 0-6 เดือน
 • จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดได้

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, Bachelor in Electrical Engineering
 • 2 years up of work experience (Building)
 • Good command in English

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Mechanical
 • 3 year experience in building service system
 • Be able to work at Dhaka, Bangladesh

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การบัญชี, การเงินการธนาคาร
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี/โท ครุศาสตรอุตสาหกรรม, ครุศาสตร์
 • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • บุคลิกภาพคล่องแคล่ว หน้าตายิ้มแย้ม มีมนุษยสัมพันธ์

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส./ป.ตรี ก่อสร้าง ,โยธาหรือสาขาอื่น
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านกฎหมาย บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานทะเบียนหุ้น
 • มีทักษะการใช้ MS Office

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านกฎหมาย บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานทะเบียนหุ้น
 • มีทักษะการใช้ MS Office

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in business administration or any fields
 • 10 years working experienced in purchased system
 • Strong knowledge of supply chain management

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or above in Business Administration
 • Minimum 3 years of working experience
 • Excellent command of English and computer skills

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถทำงานต่างประเทศได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ทำงานต่างประเทศ อย่างน้อย 2 ปี

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied