• ช่างติดตั้งอินเทอร์เน็ต (AIS) FTTH- FTTB
  • วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กฯ
  • สามารถทำงานล่วงเวลาเพื่อปิดงานได้

10-Aug-17

 

Applied
  • เชื่อมสายสัญญาณ Setup อุปกรณ์ Router
  • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารกับลูกค้า และ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

10-Aug-17

 

Applied
  • ติดตั้ง และ แก้ไขกล้องวงจรปิด - ระบบเน็ทเวิร์ค
  • สามารถสื่อสารกับลูกค้า และ แก้ปัญหาเฉพารหน้าได้ดี
  • ม.3 ขึ้นไป

10-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.