• ปิดรับสมัคร วันที่ 14 มีนาคม 2563
 • คุณวุฒิปริญญาโท/ตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์และมีความรู้ด้านหลักการเงินอิสลาม

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ด้านภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างน้อย1 ภาษา

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • IT Auditor
 • IT Security
 • IT

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หากมีใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน IT Security
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

11-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?