• ปริญญาตรี / โท สาขาคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ด้านภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างน้อย1 ภาษา

03-Apr-20

Salary negotiable

Applied
  • คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หากมีใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน IT Security
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
  • IT Auditor
  • IT Security
  • IT

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?