• ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
  • ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?