• ปิดรับสมัคร วันที่ 14 มีนาคม 2563
  • คุณวุฒิปริญญาโท/ตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน
  • มีประสบการณ์และมีความรู้ด้านหลักการเงินอิสลาม

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?