• จบนิติศาสตร์บัณฑิต หรือปริญญาโท ในหรือต่างประเทศ
  • มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา

26-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?