• วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรขนานไฟ
  • Electrical Engineer
  • Solar Engineer

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • Electrical Engineer, O&M Engineer, Electrical Site
  • Operation Engineer, Monitoring Plant
  • Site Project Engineer Manager, Project Manager

17-Sep-18

 

Applied
  • นิติกร ผู้ช่วยนิติกร เจ้าหน้าที่ขอใบอนุญาต,
  • ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย , Legal, Lawyer, กฎหมาย
  • อ.1, รง.4, กรมโรงงาน, กรมอุตสาหกรรม, การขอใบอนุญาต

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?