• มีความรู้ สามารถออกแบบ Cisco Network เบื้องต้นได้
 • มีความรู้เรื่อง Windows sever Linux UNIX Platform
 • รับนักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ system,network

19-Sep-20

THB20k - 25k /month

Applied
 • รับผิดชอบยอดขาย และดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบัน-ลูกใหม่
 • มุ่งหาโอกาสขยายธุรกิจและสร้างรายได้ใหม่ให้บริษัทฯ
 • วิเคราะห์และเสนอบริการให้กับลูกค้าอย่างเหมาะสม

19-Sep-20

 

Applied
 • บริหารการจ่ายค่าตอบแทน (Payroll)
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็ว แม่นยำในตัวเลข
 • เข้าใจคณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์อย่างดี

17-Sep-20

 

Applied
 • รับผิดชอบยอดขาย และดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบัน-ลูกใหม่
 • มุ่งหาโอกาสขยายธุรกิจและสร้างรายได้ใหม่ให้บริษัทฯ
 • วิเคราะห์และเสนอบริการให้กับลูกค้าอย่างเหมาะสม

16-Sep-20

 

Applied
 • มีความรู้ สามารถออกแบบ Cisco Network เบื้องต้นได้
 • มีความรู้เรื่อง Windows sever Linux UNIX Platform
 • รับนักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ system,network

16-Sep-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีความรู้ สามารถออกแบบ Cisco Network เบื้องต้นได้
 • มีความรู้เรื่อง Windows sever Linux UNIX Platform
 • รับนักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ system,network

16-Sep-20

 

Applied
 • มีความรู้ สามารถออกแบบ Cisco Network เบื้องต้นได้
 • มีความรู้เรื่อง Windows sever Linux UNIX Platform
 • รับนักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ system,network

16-Sep-20

 

Applied
 • รับผิดชอบการติดตามลูกหนี้ให้บริษัทฯ
 • บริหารจัดการกระแสเงินสดของบริษัทฯ
 • วิเคราะห์งบประการเงินของบริษัท

16-Sep-20

 

Applied
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วท.บ./วศบ.สาขาคอมพิวเตอร์
 • Python, Web Backend, Web Frontend พิจารณาเป็นพิเศษ

16-Sep-20

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • รับผิดชอบยอดขาย และดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบัน-ลูกใหม่
 • มุ่งหาโอกาสขยายธุรกิจและสร้างรายได้ใหม่ให้บริษัทฯ
 • วิเคราะห์และเสนอบริการให้กับลูกค้าอย่างเหมาะสม

16-Sep-20

 

Applied
 • รับผิดชอบยอดขาย และดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบัน-ลูกใหม่
 • มุ่งหาโอกาสขยายธุรกิจและสร้างรายได้ใหม่ให้บริษัทฯ
 • วิเคราะห์และเสนอบริการให้กับลูกค้าอย่างเหมาะสม

16-Sep-20

 

Applied
 • รับผิดชอบการติดตามลูกหนี้ให้บริษัทฯ
 • บริหารจัดการกระแสเงินสดของบริษัทฯ
 • วิเคราะห์งบประการเงินของบริษัท

16-Sep-20

 

Applied
 • บริหารการจ่ายค่าตอบแทน (Payroll)
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็ว แม่นยำในตัวเลข
 • เข้าใจคณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์อย่างดี

16-Sep-20

 

Applied
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วศบ.สาขาคอมพิวเตอร์
 • Python, Web Backend, Web Frontend พิจารณาเป็นพิเศษ

16-Sep-20

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้ สามารถออกแบบ Cisco Network เบื้องต้นได้
 • มีความรู้เรื่อง Windows sever Linux UNIX Platform
 • รับนักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ system,network

16-Sep-20

THB20k - 25k /month

Applied
 • ปริญญาตรี วศบ.สาขาคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า โทรคมนาคม
 • ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่อง Windows sever Linux UNIX Platform

16-Sep-20

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • รับผิดชอบยอดขาย และดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบัน-ลูกใหม่
 • มุ่งหาโอกาสขยายธุรกิจและสร้างรายได้ใหม่ให้บริษัทฯ
 • วิเคราะห์และเสนอบริการให้กับลูกค้าอย่างเหมาะสม

16-Sep-20

 

Applied
 • รับผิดชอบยอดขาย และดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบัน-ลูกใหม่
 • มุ่งหาโอกาสขยายธุรกิจและสร้างรายได้ใหม่ให้บริษัทฯ
 • วิเคราะห์และเสนอบริการให้กับลูกค้าอย่างเหมาะสม

16-Sep-20

 

Applied
 • บริหารการจ่ายค่าตอบแทน (Payroll)
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็ว แม่นยำในตัวเลข
 • เข้าใจคณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์อย่างดี

16-Sep-20

 

Applied
 • Web Application
 • เขียนโปรแกรม
 • พัฒนาซอฟต์แวร์

16-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • SA
 • Platform

16-Sep-20

 

Applied
 • รับผิดชอบยอดขาย และดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบัน-ลูกใหม่
 • มุ่งหาโอกาสขยายธุรกิจและสร้างรายได้ใหม่ให้บริษัทฯ
 • วิเคราะห์และเสนอบริการให้กับลูกค้าอย่างเหมาะสม

16-Sep-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่
 • มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ปิดงบบัญชีได้

15-Sep-20

 

Applied