• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีความต้องการที่จะสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

20-Sep-18

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีความต้องการที่จะสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

13-Sep-18

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?