• -ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
  • - สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆได้
  • -สามารถทำงานเอกสารได้

10-Oct-19

Salary negotiable

Applied
  • - ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
  • -มีความรู้เบื้องต้นในการปฐมพยาบาล
  • -สามารถทำงานกับเด็กได้

10-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?