• ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านงาน HR ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
  • มีความสามารถในการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

11-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?