• บริหารทีมขาย
  • มีประสบการณ์ในการบริหารงานขาย
  • จบปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

14 hours ago

 

Applied
  • ทำการสื่อการตลาดต่างๆ
  • หาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง

17-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?