• มีประสบการณ์ด้านการจัดทำบัญชี
  • มีความรู้ด้านการจัดทำรายงานภาษี
  • ออกเอกสารทางด้านบัญชีให้กับลูกค้า

20-Jan-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?