• เพศ : ชาย ไม่มีภาระผูกพันทางทหาร
  • อายุ : 25 ปี ขึ้นไป ร่างกายแข็งแรง
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

20-Aug-17

 

Applied
  • เพศ : ชาย ไม่มีภาระผูกพันทางทหาร
  • ประสานงานระหว่างบริษัทฯกับโรงเรียนในโครงการ
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

20-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.