inteqc group inteqc feed co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-14 of 14 jobs at inteqc group inteqc feed co ltd
  INTEQC GROUP (INTEQC FEED Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC FEED Co.,Ltd.)'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • ปริญญาโทขึ้นไป
  • ผู้เชี่ยวชาญและพัฒนาอาหารสัตว์
  • อาหารสัตว์น้ำ อาหารสัตว์บก
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co., Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co., Ltd.)'s logo

  Project Development Officer

  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co., Ltd.)
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • Project Development Officer
  • การจัดการโครงการ 5 ปีขึ้นไป
  • การจัดการโครงการ / วิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • มีประสบการณ์ด้านผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง
  • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิต
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดการธุรกิจอาหารสัต์เลี้ยง
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo
  Bangkok Area - SamutsakornTHB 25K - 35K /month
  • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม,บริหารอุตสาหกรรม
  • ประสบการณ์ด้าน QC,QA
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • ผู้จัดการแผนก/ฝ่าย ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง
  • (Pet Foods & Pet Treats)
  • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co., Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co., Ltd.)'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • ผู้จัดการฝ่ายผลิตอาหารสัตว์
  • ลาว เวียดนาม
  • วางแผนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต
  INTEQC GROUP (LAB INTER Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (LAB INTER Co.,Ltd.)'s logo
  Others
  • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และแผนงานเพื่อพัฒนานำเสนอผลิตภัณฑ์
  • กำหนดนโยบาย วิธีการ ร่วมพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม
  • ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  INTEQC Group's banner
  INTEQC Group's logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • มีความสามารถในการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงาน
  • เป็นพันธมิตรและกลยุทธ์ในการสรรหา