• จบการศึกษาขั้นต่ำ ประกาศนียัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.
  • มีความสามารถในการออกแบบงานระบบเครื่องกลได้
  • มีความรู้ความสามารถทางด้าน Programming เช่น PLC

16-May-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.