• มีพื้นฐานความรู้ด้านผลิตภัณฑ์การเงิน การลงทุน
  • ชอบการลงทุน การเงินเป็นชีวิตจิตใจ
  • บรรยากาศทำงานสบายๆ

14-Mar-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?