• มีพื้นฐานความรู้ด้านผลิตภัณฑ์การเงิน การลงทุน
  • ชอบการลงทุน การเงินเป็นชีวิตจิตใจ
  • บรรยากาศทำงานสบายๆ

17-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.