• ปริญญาตรี (จบด้านวิศวกรรม หรือ มีความรู้ด้านวิศวกร
  • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีรถยนต์เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
  • อาศัยอยู่ในชลบุรีหรือระยอง จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?