• ปริญญาโท สาขา การตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการและพัฒนางานโครงการ
  • มีความรู้และทักษะในงานบริการปรึกษาแนะนำ

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  • ผ่านงานด้านนิติกรรม สัญญา
  • มนุษยสัมพันธ์ดี

17-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?