• ติดต่อลูกค้าเพื่อจำหน่ายรายการสินค้า
  • ออกใบ QUOTATION เสนอให้ลูกค้าพิจารณา
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • ติดต่อลูกค้าเพื่อจำหน่ายรายการสินค้า
  • ออกใบ QUOTATION เสนอให้ลูกค้าพิจารณา
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.