• ผู้จัดการโรงงาน,วิศวกรอาวุโสควบคุมฝ่ายผลิต
  • สาขาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา
  • ประสบการณ์ควบคุมดูแลฝ่ายผลิตในโรงงานอย่างน้อย 5 ปี

8 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?