• จบปริญญาตรี หรือ สูงกว่า
  • มีความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
  • บริหารเวลาการทำงานเอง

13-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?