• อายุ 26-40 ปี มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว 2 ปีขึ้น
  • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ การเงิน

21-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.