• มีความกระตือรือร้น
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
  • มีมนุษยสัมพันธ์

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.