• เพศ หญิง อายุ 20-30 ปีขึ้นไป มีบุคลิกภาพดี
 • มีใจรักในการบริการ
 • หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-May-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-30 ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

22-May-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-30 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

22-May-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 21– 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ถึงปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad ได้

22-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.