• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
  • ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตรฯ

21-May-18

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • งานด้านวิเคราะห์และประมวลนโยบายและสถานการณ์
  • งานด้านประสานงาน

17-May-18

Salary negotiable

Applied
  • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในด้านการประสานงาน อย่างน้อย 2 ปี
  • เพศหญิง

17-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.