• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ด้านงานควบคุมต้นทุน
  • มีทักษะการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • มีใบรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(กว.)
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 3 ปี ด้านงานวางแผน

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.