• มีความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ทำงานเป็นทีม
  • สภาพแวดล้อมในการทำงานและเพื่อนร่วมงานดี
  • ทำงานจันทร์-ศุกร์ สวัสดิการเที่ยบเท่าบริษัทชั้นนำ

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
  • Thai Nationality, age > 25 years old Graduated Bsc
  • Degree, preferably in a medical/scientific, Pharm
  • 5-6 years experience in Pharmaceutical Products

10-Sep-19

Base salary + high commission

Applied
  • ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์
  • สวัสดิการตามมาตรฐานบริษัทชั้นนำ
  • มีโบนัสประจำปี

10-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?