• รวบรวมเอกสารการโอนเงินจากลูกค้า
  • ทำบัญชี รายรับ/รายจ่าย ในแต่ละเดือน
  • ธุรกาจบัญชีและอื่นๆตามสถานการณ์

24-May-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.