• เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง – ดี
  • พร้อมทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ (ถ้ามี)

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.