• นำเสนอและผลักดันผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด
  • พัฒนาและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
  • ทำงานพื้นที่ใกล้บ้าน

23-Jan-20

 

Applied
  • นำเสนอและผลักดันผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด
  • มีประสบการณ์ขายให้กับสถานพยาบาลขนาดใหญ่
  • ทำงานพื้นที่ใกล้บ้าน

23-Jan-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?