• ดูแลงานบัญชี ปิดงบ
 • ระดับการศึกษา : ปวส.หรือ ป.ตรี สาขาบัญชี ,การเงิน
 • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถบริหารสัญญาจ้างต่างๆ

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ : 22 - 35 ปี
 • มีความซื่อสัตย์, รักในงานบริการ, ขยัน, อดทน
 • ประสบการณ์ : 2-5 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • ดูแลงานขายอสังหาริมทรัพย์

18-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจสอบติดตามผลการทำงาน
 • ปรับปรุงแผนการทำงานและวางแผนงงานต่างๆ
 • พิมพ์บิลแจ้งค่าใช้จ่าย

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี/โท บริหารจัดการ ด้านวิศวกรรม รัฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • งานด้านเอกสารต่างๆ เช่น รับเรื่องร้องเรียน
 • ระดับการศึกษา : ปวส.หรือ ป.ตรี สาขาบัญชี ,การเงิน
 • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.