• ปริญญาตรีสาขาการโฆษณา, การตลาด, สื่อ
  • ทักษะการเขียนคำโฆษณาและการสื่อสารภาษาไทย
  • ความคิดสร้างสรรค์และมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์

11-Nov-19

THB20k - 30k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?