• สื่อ, โฆษณา, การขาย, การตลาด, การโรงแรม
  • ภูเก็ต
  • ทักษะการเจรจาต่อรอง

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรีสาขาการโฆษณา, การตลาด, สื่อ
  • ทักษะการเขียนคำโฆษณาและการสื่อสารภาษาไทย
  • ความคิดสร้างสรรค์และมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์

18-Feb-19

THB20k - 35k /month

Applied
  • 1 to 2 years of Accounting Experience
  • Proficient in Excel
  • Knowledge of SAP B1 will be added advantage

11-Feb-19

THB20k - 25k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?