• ปริญญาตรี สาขาสารสนเทศ,สาขาคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ และสนใจด้าน Network ,OS Linux

20-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?