• ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ก่อสร้าง
  • มีความรับผิดชอบที่รับมอบหมาย

14-Aug-17

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวส.
  • มีความรับผิดชอบ
  • มีความขยัน

14-Aug-17

 

Applied
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
  • ตรงต่อเวลา

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.