• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาทึ่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในด้านพัฒนาธุกิจ 5 ปี
  • มีทักษะด้านการวางแผน และภาษาอังกฤษในระดับดี

9 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?