• ตรวจสอบเอกสารทุจริต
 • สืบค้นข้อเท็จจริงของผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกัน
 • จัดอบรมเกี่ยวกับการทุจริตฉ้อฉล

06-Dec-19

 

Applied
 • Monitor and identify the customer relationship
 • Monitor and manage loan portfolio
 • Design and implement marketing plan

02-Dec-19

 

Applied
 • Customer relationship maintenance
 • Business development, Post lending management
 • Experience as Relationship Manager in Banking

02-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ตรวจสอบเทคโนโลยี
 • IT Audit

02-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate with regulators:BOT, AMLO, OCPB, OIC
 • Update new principles and regulation changes
 • Provide advice, training compliance knowledge

02-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Provide consultation about BOT, AMLO, OCPB, OIC
 • Manage company’s work process development center
 • Develop customer service system, specify complaint

02-Dec-19

 

Applied