• รักงานบริการ และ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถขี่มอเตอร์ไซค์ได้

23-Jan-20

 

Applied
  • 3-5 years of experience in Front-End Development.
  • Proficiency in developing HTML, CSS, and JavaScrip
  • Develop Front-End using JavaScrip Framework

23-Jan-20

 

Applied
  • มีความเข้าใจพื้นฐานด้านอินเตอร์เน็ต เช่น CMS
  • สามารถอัพโหลดงานผ่านระบบ CMS หรือ FTP ได้
  • เข้าใจ Timeline ในการ Delivered เว็บไซต์

23-Jan-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?