• วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี
  • ประสบการณ์การทำงานด้าน Cost Engineer มากกว่า 5 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?