• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
  • ประสบการณ์ 0-1 ปี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Dec-18

 

Applied
  • Graduate Engineer in Mechanical / Civil.
  • minimum of 6 years of relevant experience
  • Good Communication in English

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?