• จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย ตรวจสอบใบกำกับภาษี
  • บันทึกข้อมูลบัญชี, บันทึกข้อมูลทรัพย์สิน
  • บันทึกบัญชี รายรับ รายจ่าย ตรวจสอบรายงาน

08-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?