• แนะแนว ประชาสัมพันธ์ การเรียนต่อการโรงแรม
  • มีทักษะในการสื่อสาร มีความมั่นใจและเชื่อมั่น
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย/แนะแนวการศึกษาต่อ

20-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.