• สามารถบริหารงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • มีภาวะผู้นำ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ
 • สามารถยื่นแบบภาษีซื้อ – ขาย ได้
 • ตรวจสอบความถูกต้องของรายการรับ - จ่ายเงิน

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Vocation degree or above
 • Cheerfull, Active, Steady, Flexible
 • Can work under high pressure

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านทำบัญชีหรือสอบบัญชี
 • ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?