• สามารถบริหารงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
  • มีภาวะผู้นำ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

17-May-18

Salary negotiable

Applied
  • Vocation degree or above
  • Cheerfull, Active, Steady, Flexible
  • Can work under high pressure

17-May-18

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ทางด้านทำบัญชีหรือสอบบัญชี
  • ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

17-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.