• ควบคุมดูแลงานในแผนก QC
  • ละเอียด รอบคอบ รอบรู้
  • มีทักษะการสั่งงานและการสื่อสารที่ดี

03-Jul-20

 

Applied
  • ถนัดงาน Digital, Online Marketing
  • เก่งงานด้านการวางแผน การวิเคราะห์ตลาด ชอบงานขาย
  • มีทักษะการประสานงานและทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

30-Jun-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?