• วุฒิปริญญาตรี สาขาทุกสาขา
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
  • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel, Word ได้

12-Jul-18

 

Applied
  • เพศ หญิง อายุ 22 - 35 ปี
  • ปวส, ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการ นำเข้าและส่งออก 2 ปีขึ้นไป

12-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?