• มีประสบการณ์ ด้านบัญชี และการเงิน 5 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย - หญิง วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  • อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานประสานงานขาย จะพิจารณาพิเศษ

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อต่างประเทศ 2 ปีขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?