• พบปะและทักทายลูกค้า
  • ออกบิลเงินสดสำหรับลูกค้าทุกคน
  • ทำเครื่องดื่ม

11-Aug-17

 

Applied
  • พบปะและทักทายลูกค้า
  • รับออเดอร์อาหารและเครื่องดื่ม
  • ทำงานร่วมกับพนักงานคนอื่นๆได้

11-Aug-17

 

Applied
  • พบปะและทักทายลูกค้า
  • ทำเครื่องดื่ม
  • สร้างบรรยากาศให้สนุกสนาน

11-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.