• ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
  • อบรมภาษาญี่ปุ่น
  • ทำงานในกรุงเทพ

23-Jan-20

 

Applied
  • IT Programmer【work in JAPAN】
  • 63,500 THB ขึ้นไป
  • ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น

22-Jan-20

 

Applied
  • ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
  • อบรมภาษาญี่ปุ่น
  • ทำงานในกรุงเทพ

20-Jan-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?